I did it!! / who am I

 

Curriculum Vitae

naam:
Maryon Widdershoven
voornamen:
Maria Yolande
Registratie
emailadres:
maryon@widdershoven.net
geboortedatum:
23 juli 1955
geboortetijd:
13.15 GMT
geboorteplaats:
Vught
geslacht:
vrouw
nationaliteit:
nederlands
gehuwd geweest met:
dr H.J.L.Hagebeuk, overleden op 5 april 2001
   
bedrijf:
Kokopelli Arts Webdesign
   

 

Voor- en beroepsopleidingen, cursussen

 

1973 juni HAVO diploma behaald te Vught
1976 januari LO tekenen diploma behaald te Eindhoven door avondstudie
1976 juni Handvaardigheid A diploma behaald te Tilburg
1978 juni Handvaardigheid B diploma behaald te Tilburg
1978 juni VWO diploma door avondstudie behaald te Tilburg
1978 september Aanvang studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam
1979 mei Semester avondcollege "Organisatie van de gezondheidszorg" gevolgd te Tilburg
1981 december Kandidaatsexamen geneeskunde behaald te Amsterdam
1984 maart Doctoraal examen geneeskunde behaald te Amsterdam
1986 augustus Artsdiploma behaald te Amsterdam na de meeste co-assistentschappen gevolgd te hebben in het Laurentiusziekenhuis te Roermond
1989 november Eenjarige cursus "Medische zorg voor ouderen" gevolgd te Utrecht
1990 januari PAOG cursus "Dilemma's in de geriatrie" gevolgd te Leiden
1990 augustus Present State Examination (PSE) training gevolgd te Maastricht
1990 september Interne cursus "Middle management" met goed gevolg beŽindigd
1991 november Bijscholing Geriatrie gevolgd te Eindhoven
1992 januari Cursus "Spoedeisende geneeskunde" gevolgd te Amsterdam
1992 maart Cursus "ECG interpretatie" te Eindhoven met goed gevolg beŽindigd
1992 september Tweejarige cursus "Hoger management in ziekenhuizen en instellingen" te Eindhoven met goed gevolg beŽindigd
1992 oktober Interne cursus "Projectmatig werken" opgezet en gevolgd
1993 oktober Workshop Psychiatric Rehabilitation gevolgd
1994 december Cursus "vaardigheden dermatologie" gevolgd te Leiden
1995 september Cursus "vorderingen in de verpleeghuisgeneeskundige praktijk" gevolgd te Leiden
1995 november Conferentie "Ouderenpsychiatrie, een jong terrein" te Rotterdam bezocht
1995 december Cursus MS Word 6.0 basis gevolgd te Zoetermeer
1996 maart Cursus MS Excel 5.0 basis gevolgd te Den Haag
1998 mei Cursus "Non-compliance van patiŽnten met diabetes mellitus, grenzen aan zorg; een zorg?" gevolgd te Eindhoven
1999 januari Training "spreken bij wetenschappelijke bijeenkomst" gevolgd te Triest
1999 december Cursus Programming Concepts gevolgd via Internet

 

  up to top of page

Registratie

1990 maart registratie als verpleeghuisarts
1996 maart herregistratie als verpleeghuisarts, geldig tot 1 mei 2001
1998 juli aanmelding voor registratie tot sociaal geriater
1999 september registratie als sociaal geriater
2001 mei herregistratie als verpleeghuisarts, geldig tot 1 mei 2006

 

 up to top of page

Werkervaring

1982 augustus - 1984 augustus Docent ziektekunde aan de MBO te Eindhoven (waardoor onderwijsbevoegdheid voor het vak gezondheidskunde).
1986 augustus - september Docent ziektekunde aan de voormalige MBO, nu MDGO-VP, en aan de HBO-J te Eindhoven.
1986 september - 1987 september Artsassistent voor interne geneeskunde, chirurgie, orthopedie en eerste hulp in het Laurentiusziekenhuis te Roermond.
1987 september - 1988 augustus Artsassistent voor chronische psychiatrie in de Grote Beek, APZ te Eindhoven.
1987 oktober - 1989 april Docent EHBO voor het Rode Kruis te Eindhoven.
1988 augustus - 1994 juli Behandelinhoudelijk coŲrdinator van de verzorgingsafdelingen in APZ De Grote Beek d.w.z. somatische en psychiatrische zorg verlenen aan 83 patiŽnten en behandelinhoudelijk leiding geven aan twee multidisciplinaire teams.
1989 mei - 1992 juni Mede-oprichter en lid van de Meldingscommissie Incidenten PatiŽntenzorg in De Grote Beek, gericht op preventie van incidenten in patiŽntenzorg.
1989 juni Mede-organisator en inleider van symposium "Van totale institutie naar individueel welzijn" voor verzorgingsafdelingen in het APZ in Nederland en BelgiŽ.
1992 april- 1994 mei Lid van de Interne begeleidingsgroep van een landelijk innovatie-onderzoek, geÔnitieerd door de Inspectie van Geestelijke Volksgezondheid. Van januari tot mei 1993 heb ik deel genomen aan een projectgroep die innovatie-voorstellen voor bovenstaand onderzoek heeft voorbereid.
1990 mei - 1993 april Lid van werkgroep "Functieomschrijving" van de Nederlandse Vereniging van Artsen Somatisch werkzaam in de Psychiatrie (NVASP).
1994 april - 2000 april Landelijk bestuurslid van de NVASP. De eerste opdracht was een beleidsplan voor de vereniging te maken met de leden van de zuidelijke regio. Deze opdracht is afgerond in 1995. Dit heeft geleid tot regionale jaarplannen.
1994 juli - 1996 november Afdelingshoofd behandeling van afdeling vervolgbehandeling oudere volwassen in de voormalige stichting Rosenburg, centrum voor psychiatrie en psychogeriatrie, nu stichting RBC (en per 1-1-1999 stichting Parnassia).
1994 juli - 1998 september Afdelingshoofd behandeling van afdeling langdurige begeleiding van oudere volwassenen in de voormalige stichting Rosenburg, centrum voor psychiatrie en psychogeriatrie, nu stichting RBC (en per 1-1-1999 stichting Parnassia).
1996 april - 1999 september ProjectcoŲrdinator PAZT (Psychiatrische Aanvullende Zorg Thuis), een project in Den Haag ten behoeve van oudere volwassenen met langdurige psychiatrische stoornissen, die willen (blijven) wonen in persoonlijke woonomgeving. Dit project is een samenwerkingsverband tussen APZ, Riagg en Thuiszorg.
1996 november - 2000 oktober Medicus in HBR project (Houthaghe, Bezuidenhout, Rosenburg), een samenwerkingsproject teneinde de overgang van APZ naar verzorgingshuis te begeleiden.
1998 september - 1999 februari Afdelingshoofd behandeling van HBR (Houthaghe, Bezuidenhout, Rosenburg)
1998 januari - 2000 februari Lid van werkgroep Zorgplanning
1998 mei - 1999 mei Voorzitter van de werkgroep Woonvoorzieningen voor ouderen met psychiatrische stoornissen, een werkgroep, ontstaan vanuit het Netwerk Geriatrie Den Haag, bezig met het vinden van alternatieven voor woongelegenheid van oudere volwassenen met psychiatrische stoornissen.
1999 februari - 2000 februari Afdelingshoofd Behandeling van afdeling Woonbegeleiding en Woongelegenheid, waaronder HBR is gekomen en behandelaar voor oudere mensen met een langdurige psychiatrische stoornis in een klinische afdeling.
2000 februari - 2003 mei Afdelingshoofd Behandeling van afdeling Wonen. Deze afdeling heeft een klinisch gedeelte en een gedeelte dat gesitueerd is in een verzorgingshuis.
2003 mei - nu Afdelingshoofd Behandeling van afdeling Wonen. Het gedeelte dat gesitueerd is in een verzorgingshuis is overgenomen door een andere afdeling. Het klinische deel gaat uitbreiden en verhuizen naar de Neptunusstraat in Scheveningen

 

 up to top of page

Nota's voor intern gebruik

1989 juni Inleiding: "Van totale institutie naar individueel welzijn".
1990 december Beleidsplan De Driesprong.
Beleidsplan Verzorging B.
1992 juni Nederlandse vertaling van Basic Principles of Psychiatric Rehabilitation.
1993 augustus Beleidsnota: "Ouderenzorgcircuit en verzorgingsafdelingen".
1993 september Nederlandse vertaling van Fifteen Myths uit "Psychiatric Rehabilitation"
1993 oktober Inleiding: "Revalidatie/rehabilitatie: een visie op hulpverlening".
1993 oktober Discussienota: "Beslissen rond het levenseinde".
1995 december Inventarisatie psychiatrische transmurale projecten in Nederland.
1996 juni

Projectaanvraag Psychiatrische Aanvullende Zorg Thuis (PAZT) voor ouderen.

1997 oktober Uitvoeringsnota PAZT
1999 maart Herziene uitgave van de Uitvoeringsnota PAZT
2000 februari Studiebijeenkomst Rehabilitatie '92 over revalidatie van oudere mensen
2002 augustus Beleidsplan 2002-2005 van afdeling Wonen
2003 mei Inleiding:"Rehabilitatie: helpen herstellen"

 

 up to top of page

Externe publikaties

1993 september "Psychofarmaca" als co-auteur in informatieboekje van vereniging Ypsilon.
1994 juni Oud, ziek en een beetje gek; beslissen rond het levenseinde, voordracht en discussie voor geÔnteresseerde leken.
1995 april Redactie van beleidsplan "NVASP naar 2000".
1996 april Lezing "Beslissen rond het levenseinde"
1998 december "PAZT, een hand is meer dan een verzameling vingers" artikel in Den Haag Transmuraal, nr 3
1999 februari Voordracht over PAZT tijdens Geriatriedagen in Ede
1999 oktober Workshop over PAZT tijdens de Landelijke Rehabilitatiedag in Utrecht
2000 januari Abstract over PAZT in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
2001 september Voordracht over PAZT tijdens de Tenth Congress of the International Psychogeriatric Association te Nice (Frankrijk)

 

 up to top of page

Interesses

Astrologie
1983 september - 1992 januari Bestuurslid FAG (Federatie van Astrologische Groeperingen in het nederlandse taalgebied)
1985 september - 1991 juni Bestuurslid AVE (Astrologische Vereniging Eindhoven)
1986 september - 1998 mei Bestuurslid Nederlands Astrologen Congres, mede-organisator van het jaarlijkse astrologische congres in het Kontakt der Kontinenten te Soesterberg
1988 september - 1990 mei Voorzitter KAC (Kwaliteit in Astrologie Commissie), commissie ingesteld door FAG
1991 juni - 1994 juni Voorzitter AVE
1992 januari - 1996 maart Vice-voorzitter FAG
New Age
1987 mei - 1989 mei Lid van het organisatiecomitee van het eerste internationale congres over Geo-Cosmische relaties, gehouden 19-22 april 1989 te Amsterdam

Internet
1994 oktober Surfen, discussie
1995 september Medische vraagbaak in supportgroep #cancer-survivors
1997 oktober Start eigen website
1998 januari Webpagina gemaakt voor de vrijmetselaars loge L'Union Royale in Den Haag
1998 juni Website gemaakt voor de Vrije Academie in Den Haag
1999 maart Website gemaakt voor Kokopelli Arts Webdesign
1999 april Oprichting eigen bedrijf: Kokopelli Arts Webdesign

Kunst
1997 mei Uitvoerend kunstenaar
1997 juni Lid van the National Sculpture Factory te Cork, Ierland
1997 juli Twee keer studiereis naar Skulptur Projekten in Münster, Duitsland
1997 augustus Studiereis naar Documenta X in Kassel, Duitsland
1997 september Lid van de Vrije Academie te Den Haag
1998 augustus Deelnemer expositie aan de Vrije Academie te Den Haag
1999 april Deelnemer tentoonstelling "Muzen" in landgoed Alden-Biezen in België
2001 augustus Deelnemer kunstmanifestatie in A(rt)ssenede in België
2001 september Studiereis naar Nieuw Zeeland
2001 november Deelnemer tentoonstelling "First Step" in Petone (NZ)
2001 december Deelnemer expositie Vrije Academie ter gelegenheid van afscheid oud-directeur Bob Bonies
2002 maart Deelnemer expositie in Megastores in Den Haag
2002 juli Studiereis naar Barcelona
2002 augustus Deelnemer expositie Kunst op de Koekoek in Etten-Leur
2003 januari Deelnemer expositie "Klei" in Vrije Academie Den Haag
2003 april Deelnemer expositie in Haagse Kunstkring
2003 mei Werkend lid Haagse Kunstkring

 

 up to top of page
Kokopelli Arts Webdesign I did it!!  created by M.Y. Widdershoven, M.D. / sculptor / webdesigner
email: maryon@KokopelliArts.nl

 

last modified: 29 may 2003