I did it!! / my job

Psychiatrische Aanvullende Zorg Thuis
(voor oudere volwassenen)
PAZT ... een hand is meer dan een verzameling vingers ...

Jury - Rapport
Willem Arntsz - Ouderenpostzegel prijs 1999

Toekomst-perspectief voor senioren

 

EERSTE VERVOLGPRIJS

De jury kent met veel genoegen de eerste vervolgprijs van de Willem Arntsz-Ouderenpostzegel Prijs 1999 toe aan het project:

'PSYCHIATRISCHE AANVULLENDE ZORG THUIS (PAZT)
Parnassia, psycho-medisch centrum, 's-Gravenhage

In dit project worden aan ouderen met een langdurige psychiatrische achtergrond allerlei vormen van psychiatrische hulpverlening gegeven in de thuissituatie. Ook aan de mantelzorgers wordt relevante begeleiding gegeven. Hierdoor kunnen mensen in hun thuissituatie blijven of na veelal jarenlang verblijf in de institutionele geestelijke gezondheidszorg, zelfstandig gaan wonen buiten de instellingen. De beschrijving van het project is opgenomen in de bijlage.

De jury is van mening, dat in dit project op uitstekende wijze 'zorg op maat' wordt geleverd. Daartoe is een 'virtuele' organisatie ontwikkeld die alle denkbare voorzieningen treft die antwoord geven op de hulpvragen van de ouderen op alle levensgebieden. De hulp en dienstverlening wordt facilitair aangeboden. Ook aan familie, kennissen en overige mantelzorgers wordt adequate begeleiding gegeven indien dit nodig is.

De jury is van oordeel dat dit initiatief in de (creatieve) wijze van uitvoering goed doordacht en uniek is in Nederland. Het is terstond overdraagbaar naar alle GGz- instellingen in Nederland, niet alleen voor ouderen maar ook voor volwassenen en heeft daardoor nadrukkelijk een voorbeeldfunctie. Het project is belangwekkend voor de zorgvernieuwing.

De jury kent dit project de eerste vervolgprijs toe
met een geldbedrag van fl 10.000,-

 

Conclusie m.b.t. nomimatie:

PAZT betreft een nieuw gecreŽerde professionele organisatie die beoogt mensen met een langdurige psychiatrische handicap zolang mogelijk in de thuissituatie te handhaven c.q. vanuit een langdurig verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis naar en in een eigen thuissituatie te kunnen behandelen, te verplegen en te begeleiden. Daarmee wordt langdurige hospitalisatie doorbroken c.q. voorkomen. De jury is van mening dat dit project als voorbeeldproject kan dienen. Feitelijk hoort deze PAZT in de reguliere psychiatrische zorg thuis. Het heeft een hoog rendement. Het is op zich niet vernieuwend daar het met name bij Parnassia reeds geruime tijd wordt toegepast in de volwassenenzorg. Voor de ouderenzorg in de psychiatrie is het project wel nieuw. In de beschrijving wordt de concrete omgang met mantelzorgers gemist. Grote waardering bestaat voor de inspraak van de patiŽnt/cliŽnt met betrekking tot de inzet van de mantelzorg alsmede voor het enthousiasme van de medewerkers die deze pioniersfunctie vervullen.

De inzending komt in aanmerking voor nominatie daar de jury van mening is dat hier sprake is van een voorbeeldproject dat terstond overgenomen en toegepast kan worden in alle geestelijke gezondheidsregio's van Nederland.

Kokopelli Arts Webdesign I did it!!  created by M.Y. Widdershoven, M.D. / sculptor / webdesigner
email: maryon@KokopelliArts.nl

 

last modified: 11 juni 1999